ПРОЕКТИ

Пасажерски хотел

Пасажерски хотел на бул. Тодор Александров #15, София съвместно с „АСА” ООД.
Статус: В процес на рализация

« всички проекти