ПРОЕКТИ

Хотелска сграда - Симеоново

Промяна на предназначение на хотелска сграда в УПИ VI-724, кв.24, м.Витоша ВЕЦ Симеоново, София.

« всички проекти